۱۴ کلانشهر در اختیار اصلاح‌طلبان

۱۴ کلانشهر در اختیار اصلاح‌طلبان

بعد از ۱۴ سال مدیریت اصولگرایان در بیشتر شورا‌های شهر، در آخرین انتخابات، اصلاح‌طلبان توانستند پارلمان‌های شهری را در اختیار بگیرند. ؛