یارانه مهر ۹۷

یارانه مهر ۹۷

نود و دومین یارانه نقدی مهر 97 ساعت ۲۴ پنج شنبه مورخ 26/ 07 / 1397 به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت خواهد بود.؛
یارانه نقدی مرداد 97

یارانه نقدی مرداد 97

یارانه نقدی مرداد 97 نودمین یارانه نقدی مرداد 97 ماه ساعت ۲۴ جمعه مورخ 26/ 05 / 1397 به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت خواهد بود. به گزارش نجف آبادنا نودمین یارانه نقدی مربوط به مرداد ماه سال جاری به ازای هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان ساعت ۲۴ جمعه مورخ ۱۳۹۷/۰5/۲۶ به