بازطراحی باغ بانوان نجف آباد

بازطراحی باغ بانوان نجف آباد

شهردار نجف آباد گفت: مطالعات همه جانبه ای به منظور بازطراحی باغ بانوان نجف آباد به عنوان یکی از بزرگترین مجموعه‌های استان انجام شده است؛