گزارش عملکرد شهردار نجف آباد در جمع معتمدان شهر / همه باید به میدان بیایند

گزارش عملکرد شهردار نجف آباد در جمع معتمدان شهر / همه باید به میدان بیایند

مسعود منتظری با تشریح مهمترین اقدمات عمرانی صورت گرفته در چند سال اخیر، بر ادامه روند تعامل و همکاری تمامی مردم، دستگاه های مرتبط و نخبگان با مجموعه مدیریت شهری جهت تداوم نهضت خدمت رسانی شکل گرفته، تاکید کرد؛

آرشیو