Browsing Tag

بازدید از احیاء محور تفریحی بوستان زندگی در نجف آباد

بازدید از احیاء محور تفریحی بوستان زندگی در نجف آباد

بازدید از احیاء محور تفریحی بوستان زندگی در نجف آباد به گزارش نجف آبادنا از پایگاه خبری شهرداری نجف آباد، دراین بازدید که مهندس فاضل معاون امور زیربنایی و حمل و نقل شهری، بیگدلی معاون خدمات شهری، مهندس محمودی مدیرعامل سازمان…