رد شدن طرح اصلاح قانون نظام وظیفه

رد شدن طرح اصلاح قانون نظام وظیفه

ابوترابی گفت: شنیده‌های ما حاکی از آن است که ستادکل نیروهای مسلح، طرح اصلاح قانون نظام وظیفه را به صورت کامل رد خواهد کرد، اما از نظر مجلس این مشکل بایستی با همفکری و مشورت مجلس و ستاد کل به نتیجه بهتری برسد؛
روایت ابوترابی از یک بی عقلی در جنگ اقتصادی

روایت ابوترابی از یک بی عقلی در جنگ اقتصادی

نماینده نجف آباد و تیران گفت: اکنون هم جنگ جنگ اقتصادی است؛ جنگ اقتصادی مانند جنگ نظامی بوده و کاملا بی عقلی است که ما تمام اقداماتی را که برای دور زدن تحریم انجام می دهیم شفاف به دشمن بیان کنیم؛
ابوترابی تصریح کرد: برای حل مساله دو تابعیتی ها خلاهای قانونی باید برطرف شود

ابوترابی تصریح کرد: برای حل مساله دو تابعیتی ها خلاهای قانونی باید برطرف شود

عضو فراکسیون ولایی مجلس گفت: طرحی به کمیسیون قضایی در رابطه با خلاهای قانونی تابعیت به کمیسیون قضایی ارجاع داده شد و در نوبت بررسی قرار گرفته است و امیدواریم که خلاهای قانونی تابعیت که کشور را دچار بحران کرده است در کمیسیون قضایی به خوبی به آن پرداخته شود؛