دیدار صمیمانه مقام فرماندار از موسسه خیریه امداد سالمندان نجف آباد

دیدار صمیمانه مقام فرماندار از موسسه خیریه امداد سالمندان نجف آباد

معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان نجف آباد در بازدید از موسسه خیریه امداد سالمندان نجف آباد ضمن تقدیر از پرسنل زحمتکش و خستگی ناپذیر آن مجموعه با حضور در میان میهمانان گرد زمان به رخ نشسته به استقبال گفتگوی ایشان نشست و از مقام سالمندان و مرتبه بی حد والدین تجلیل و تقدیر نمود. ؛

آرشیو