آخرین تصمیم‌ها پروژه آزادراه نجف‌آباد به اصفهان

آخرین تصمیم‌ها پروژه آزادراه نجف‌آباد به اصفهان

آخرین تصمیم‌ها پروژه آزادراه نجف‌آباد به اصفهان ؛ کاهش بار ترافیکی با اجرای طرح تغییر یافته به گزارش نجف آبادنا پروژه آزادراه نجف‌آباد به اصفهان به طول نزدیک به 30 کیلومتر می‌تواند بخش عمده‌ای از ترافیک غرب استان را در کمترین زمان ممکن به حلقه ترافیکی شهر اصفهان منتقل کند. براساس طراحی‌های اولیه این آزادراه