اعزام نشدن یکی از ملی پوشان اسکیت نجف آباد، به مسابقات آسیایی کره جنوبی

اعزام نشدن یکی از ملی پوشان اسکیت نجف آباد، به مسابقات آسیایی کره جنوبی

سید محمد طباطبایی، رئیس اداره ورزش و جوانان نجف آباد گفت: ریس فدراسیون سفرهای خارج از کشور را به همراه ورزشکاران می رود اما ورزشکاری که دو ماه است در نجف آباد ، مشغول تمرین در سالن های ورزشی است نمی تواند به مسابقات آسیایی اعزام شود. ؛