شطرنج ۸میلیون تومانی در نجف آباد

شطرنج ۸میلیون تومانی در نجف آباد

از 17 تا 24 آبان ماه سال جاری سازمان رفاهی تفریحی شهرداری نجف آباد میزبان هفتمین دوره رقابت های شطرنج اوپن خواهد بود که در مجموع این مسابقات بیش از هشت میلیون تومان جوایز نقدی به نفرات برتر اهدا خواهد شد؛
اجرای ۲۶۰ ساعت ویژه برنامه ورزشی در شش ماه

اجرای ۲۶۰ ساعت ویژه برنامه ورزشی در شش ماه

رئیس هیات مدیره سازمان رفاهی تفریحی شهرداری نجف آباد: این سازمان طی شش ماه نخست امسال بیش از سی و شش ویژه برنامه مختلف ورزشی را با مجموع زمانی 260 ساعت به صورت مستقل یا مشارکتی با دیگر ارگان ها برگزار کرده است؛