بازگشایی زاینده‌ رود تا دی‌ ماه

بازگشایی زاینده‌ رود تا دی‌ ماه

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان با اشاره به بازگشایی زاینده رود برای کشت پاییزه کشاورزان، گفت: در اجرای سد و تونل سوم کوهرنگ کوتاهی شده است؛
خشکسالی و سرمازدگی برداشت انار را کاهش داد

خشکسالی و سرمازدگی برداشت انار را کاهش داد

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان درباره وجود انار هندی در بازار گفت: واردات هرنوع میوه به جز میوه‌های گرمسیری موز، انبه و آناناس ممنوع بوده و قاچاق تلقی می‌شود؛

آرشیو