بازگشایی زاینده‌ رود تا دی‌ ماه

بازگشایی زاینده‌ رود تا دی‌ ماه

رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان با اشاره به بازگشایی زاینده رود برای کشت پاییزه کشاورزان، گفت: در اجرای سد و تونل سوم کوهرنگ کوتاهی شده است؛

آرشیو