فروش پنهانی پساب نجف‌آباد به ذوب‌آهن

فروش پنهانی پساب نجف‌آباد به ذوب‌آهن

ابوترابی گفت: به استاندار، مدیر عامل آبفا و ذوب‌آهن یادآور می‌شوم که پروژه عظیم شبکه جمع‌آوری فاضلاب نجف‌آباد پس از حدود دو دهه تعطیلی، در چندسال اخیر با مشارکت مستقیم مردم احیا شده و به همین خاطر اجازه فروش پساب تصفیه‌خانه در شرایط کنونی را نخواهیم داد؛
قطع درختان در نجف آباد

قطع درختان در نجف آباد

شهرداری نجف آباد به منظور جذب بودجه‌های بازآفرینی شهری و به بهانه یک طرح توسعه در خیابان منتظری، حوالی باغ ملی، چندین اصله درخت تنومند را قطع کرده است؛

آرشیو