بازگشت ۲۲ نجف آبادی از آخرت

بازگشت ۲۲ نجف آبادی از آخرت

در نیمه اول امسال امدادگران اورژانس استان اصفهان، ۱۷۴ بیمار قلبی را بعد از ایست کامل قلبی به زندگی برگرداندند که از این تعداد بیست و دو نفر اهل شهرستان نجف آباد بودند؛

آرشیو