ابوالفضل ابوترابی: حراست از مرزهای دیجیتال تنها در یک وزارتخانه، خطایی استراتژیک

ابوالفضل ابوترابی: حراست از مرزهای دیجیتال تنها در یک وزارتخانه، خطایی استراتژیک

ابوالفضل ابوترابی نوشت: متاسفانه، جهل یا عدم توجه به مرز دیجیتال و عدم اهتمام کافی برای حراست از آن، هزینه‌های مادی و معنوی بسیاری را بر کشور تحمیل کرده است و تا زمانی که سازوکار بهتری برای حراست از مرزهای دیجیتال پیدا نکنیم، هر روز همین کاسه چه کنم، چه کنم، روزی‌مان خواهد بود؛