حوادث اصفهان ۴۰ مصدوم و یک فوتی داشت

حوادث اصفهان ۴۰ مصدوم و یک فوتی داشت

رییس مرکز اورژانس پزشکی اصفهان گفت: در سه روز گذشته حوادث رانندگی و مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در استان اصفهان جان یک نفر را گرفت و ۴۰ نفر را راهی بیمارستان کرد؛

آرشیو