جشن تکلیف دختران نجف آباد سال ۱۳۹۷ برگزار شد + تصاویر

جشن تکلیف دختران نجف آباد سال ۱۳۹۷ برگزار شد + تصاویر

جشن تکلیف دختران نجف آباد سال ۱۳۹۷ برگزار شد به گزارش نجف آبادنا در برنامه جشن تکلیف دختران نجف آباد که به همت اداره آموزش و پرورش شهرستان نجف آباد و با حضور معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان نجف آباد، نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه شهر نجف آباد، معاون محترم سیاسی

جشن تکلیف دختران نجف آباد سال ۱۳۹۷ برگزار شد + تصاویر

جشن تکلیف دختران نجف آباد سال ۱۳۹۷ برگزار شد + تصاویر

جشن تکلیف دختران نجف آباد سال ۱۳۹۷ برگزار شد به گزارش نجف آبادنا در برنامه جشن تکلیف دختران نجف آباد که به همت اداره آموزش و پرورش شهرستان نجف آباد و با حضور معاون محترم استاندار و فرماندار ویژه شهرستان نجف آباد، نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه شهر نجف آباد، معاون محترم سیاسی

آرشیو